English
German
Polish

Pracownia Projektowa Krzysztof Kobielski powstała w styczniu 1995 roku we Wrocławiu. Pracownia zajmuje się projektowaniem architektoniczno-budowlanym w zakresie budownictwa ogólnego i obiektów użyteczności publicznej.

Pracownia wykonuje wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, prowadzi autorski nadzór budowlany nad realizowanymi obiektami i zajmuje się doradztwem w zakresie architektury i budownictwa. Założycielem, Kierownikiem i Głównym Projektantem Pracowni jest mgr inż. architekt Krzysztof Kobielski. Podczas wykonywania projektów wielobranżowych Pracownia współpracuje z renomowanymi biurami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi oraz drogowymi. Architekt Krzysztof Kobielski posiada duże doświadczenie w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego. Dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1986 roku. Od 1991 roku posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń. W 1995 roku uzyskał uprawnienia do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Miejskim Biurze Projektów we Wrocławiu w latach 1987-1994, pełniąc w tym czasie funkcje asystenta projektanta, starszego projektanta i kierownika zespołu projektowego. Od stycznia 1995 roku prowadzi działalność zawodową w ramach własnej Pracowni Projektowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas współpracy z innymi biurami projektowymi.

Pracownia Projektowa podczas pracy nad opracowaniami projektowymi posługuje sie oprogramowaniem firmy Autodesk: Revit Architecture 2010 i 2011 oraz Autocad 2010 i 2011.

 
Informacje o Pracowni Projektowej Krzysztofa Kobielskiego
Designed by Krzysztof Kobielski
& Jacek Francuz from "MILESTONES-IT"